Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Advantec-Nhật

  • Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Advantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa trên bảng so màu, Kiễm tra hàm lượng chlorine trong nước một cách nhanh chống

Hãng SX: Advantec-Nhật bản
Thang đo: 25-200ppm
Qui cách: 300test/tập
Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Advantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa trên bảng so màu, Kiễm tra hàm lượng chlorine trong nước một cách nhanh chống

Test thử nhanh chlorine 25-200ppm Avantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa trên bảng so màu, Kiễm tra hàm lượng chlorine trong nước một cách nhanh chống, ừng dụng trong kiễm tra chất lượng nước sản xuất cho ngành sản xuất thủy sản và thực phẫm

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Test thử nhanh chlorine 5-200ppm - Việt Nam
Hãng SX: VN Thang đo: 5-200ppm Dạng giấy thử Dựa trên bảng so màu Qui cách: 50...
0
Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Advantec-Nhật
Test thử nhanh chlorine 10-50ppm Advantec-Nhật là sản phẩm dạng giấy thử và dựa...
0