Độ dày tấm chuẩn

  • Cung cấp đầy đủ các loại độ dày tấm chuẩn. Sử dụng độ dày tấm chuẩn là một yêu cầu quan trong ngành xi mạ

Mã hàng Tên hàng Kích thước
350D01 STEP/Steel, 0.6 mil total Nickel  0.6 mil
350S31C Electroless Ni/Steel, 0.2 mil   0.2 mil 
350S31E Electroless Ni/Copper, 0.2 mil   0.2 mil 
350S01  Cadmium/Brass, 0.5 mil  0.5 mil 
350S02 Cadmium/Copper, 0.5 mi
350S04 Chromium/Brass, 0.2 mil 0.2 mil
350S05 Chromium/Copper, 0.2 mil 0.2 mil
350S04 Chromium/Brass, 0.2 mil 0.2 mil
350S05 Chromium/Copper, 0.2 mil 0.2 mil
350S06 Chromium/Nickel, 0.02 mil 0.02 mil
350S07 Chromium/Steel, 0.2 mil 0.2 mil
350S08 Copper/Steel, 0.5 mil  0.5 mil
350S09 Copper/Zinc, 0.25 mil (6 month life) 0.25 mil
350S10 Gold/Brass, 0.025 mil (6 month life) 0.025 mil
350S11 Gold/Copper, 0.025 mil (6 month life) 0.025 mil
350S12 Gold/Nickel, 0.025 mil 0.025 mil
350S13 Nickel/Brass, 0.5 mil 0.5 mil
350S14 Nickel/Copper, 0.5 mil 0.5 mil
350S15 Nickel/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S16 Silver/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S17 Silver/Copper, 0.5 mil (6 month life 0.5 mil
350S18 Silver/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S19 Tin/Copper, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S20 Tin/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S21 Tin/Steel, 0.5 mil 0.5 mil
350S22 Tin/Steel, 0.03 mil 0.03 mil
350S23 Zinc/Brass, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S24 Zinc/Copper, 0.5 mil (6 month life) 0.5 mil
350S25 Zinc/Steel, 0.5 mil 0.5 mil

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Cổng kết nối cho nhiệt kế tự ghi T&D, TR-50U2
Cổng kết nối TR-50U2 hỗ trợ truyền dữ liệu từ nhiệt kế tự ghi sang PC.
0
Cung cấp điện trở (Nồi hấp, Máy cất nước, Tủ ấm, Tủ sấy…)
Chuyên cung cấp điện trở cho cho máy cất nước,nồi hấp, tủ ấm, tủ sấy.
2,000
Đầu dò bề mặt cooper atkins 50012-K
Đầu dò cooper atkins 50012-K được thiết kế cho bất cứ bề mặt phẳng, đầu...
0
Đầu dò không khí cooper atkins 50306-K
Đầu dò không khí cooper atkins 50306-K là loại đầu dò đa dụng có thể dùng do...
0
Đầu dò nhiệt độ 50101-K chuyên dùng cho thực phẩm đông lạnh
Đầu dò 50101-K với tay cầm bằng thép nặng giúp dễ đâm dầu dò vào sản phẩm...
0
Đầu dò nhiệt kế cooper atkins 50336-K
Đầu dò cooper atkins 50336-K là loại đầu dò thông dụng nhất của Cooper atkins,...
0
Tấm anodes dùng trong hull cell Kocour
Các loại tấm Anode của Kocour được đánh giá cao và chó chứng nhận về phân...
0
Tấm cathod dùng trong hull cell Kocour
Cathodes của Kocour được dánh giá cao, sản phẩm được đánh bòng và được...
0